Kontakt

Postadresse: Kultura Linjeforening v. Ida Helene Skorge. 
Institutt for historiske studier, NTNU
7491 Trondheim

Kontor: Bygg 6, nivå 4, rom 6430C

Epost: kulturalinjeforening@gmail.com