Om oss

Om Kultura Linjeforening

Kultura er linjeforeningen for studieprogrammet Kulturminneforvaltning under Institutt for historiske studier ved NTNU. Kultura ønsker å engasjere til et inkluderende miljø for sine studenter. Vi jobber mot faglige- og sosiale mål som fremmer nettverksbygging og kompetanseheving hos medlemmene. Vi vil være bindeledd mellom studentene og instituttet, samt studieretningens ansikt utad i fagmiljø og yrkesliv. Foreningen ønsker også å bidra med å skape en trygg ramme og begrep om tilhørighet for nye og eksisterende studenter. Hvordan vi oppnår dette er opp til linjeforeningens medlemmer – og deres engasjement!

Fordi linjeforeningen vår ble stiftet i 2009, er den ung i forhold til mange andre på NTNU og derfor uten særlige tyngende og særegne tradisjoner. Det betyr at du som engasjert student kan være med på å forme linjeforeningens arbeid, komme med forslag, skape nye tradisjoner og bidra til å gjøre foreningen til et sosialt og faglig samlingspunkt tilpasset vår studieretning.