Karrieredagen 2017

Har du lyst til å være med og arrangere Karrieredagen NTNU Dragvoll 2017? Da kan du søke nå!
 

Et verv i styret gir en unik mulighet til å bygge kontaktnettverk med næringslivet i en studentgjeng som vektlegger samarbeid og trivsel. Vi ser etter de som ønsker å vise Dragvolls studenter hva de kan bruke sin kompetanse til i arbeidslivet.

Styret skal bestå av 8 medlemmer, og dette er vervene dere kan søke på:
Bedriftsansvarlig (1)
Bedriftskontakt (2)
Arrangementansvarlig (1)
Økonomiansvarlig (1)
Markedsføringsansvarlig (1)
PR medarbeider (1)
Grafisk ansvarlig (1)

Vi gleder oss til å fasilitere for et sosialt, lærerikt og spennende samarbeid med nye styremedlemmer!

Ring 47883708 for beskrivelse av hva aktuelle verv innebærer.
Kort søknad sendes til karrieredagen.dragvoll@gmail.com

Søknadsfrist:  Søndag 13.mars 23:59

Mer info på http://kndntnu.no/

Karrieredagen NTNU Dragvoll