Kjemper for bevaring av Holstvollen

Holstvollen_studentutvalget

Vi er så stolte over våre medstudenter i Studentutvalget i Fortidsminneforeningen Trondheim! Og vi er virkelig heldige som har et tett samarbeid med dere. Kurset vi arrangerte i vår var en suksess og var med å sette i gang et nytt engasjement for bevaring av Holstvollen. Nå ligger en reell tilstandsanalyse for tur, noe som kan føre til å finne ut hvilke tiltak som er ytterst nødvendig for å unngå forfall av gården. At Studentutvalget kjemper for Holstvollen gjør også at andre emner som er utsatt for forfall kan få en stemme. Kanskje resulterer deres engasjement i ny bruk på Holsvollen, vi krysser fingrene. Stå på Marita Seim, Tora Flovik Aune, Martin Hellebostad Skjønhaug og Alexander Asphaug Rauboti!

Artikkelen er å lese i Adresseavisen fra 22.08.16.