Oppdatering rundt årsmøtet 2021

Kjære medlemmer og kulmistudenter.

Som de fleste vet så ble det årlige Kultura-årsmøtet holdt den 18. januar. Årsmøtet ble gjennomført som planlagt, utenom valget av nytt styre. Siden ikke nok medlemmer møtte opp på møtet til å velge et nytt styre ble det bestemt av oppmøtende på årsmøtet at på grunn av den ekstraordinære situasjonen så blir det sittende styret fortsatt sittende frem til den 1. mars. Til da kan vi forhåpentligvis ha muligheten til å arrangere et ekstraordinært årsmøte som kan bli holdt, denne gangen fysisk.

Ved dette møtet vil muligheten til å stille til styret være åpen for alle medlemmer og vi håper folk er villig til å engasjere seg slik at Kultura kan fortsette.

Hilsen Kulturastyret